Ironhack bundelt krachten in het opleiden van IT-talent

publicatiedatum Jun. 01, 2023, 04:41 am EDT
Amsterdam, Nederland
Ironhack bundelt krachten in het opleiden van IT-talent

De Tech Campus Ironhack biedt bootcamps en parttime programma’s op het gebied van UX/UI design, data analytics, cybersecurity en web development. Dit doet het bedrijf, met het Nederland­­se kantoor in Amsterdam, in samenwerking met TechMeUp, een opleidingsfonds voor IT-omscholing en regionale werkcentra. Deze samenwerkingen zijn gestart om IT-scholing voor een bredere groep mensen mogelijk te maken.

TechMeUp z­­­et zich in voor beginnend IT-talent zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over lesgeld, reiskosten of het wegvallen van inkomsten uit een baan. Dit doet de organisatie door renteloze leningen uit te geven die pas terugbetaald worden bij het vinden van een baan.
De regionale werkcentra richten zich op het ondersteunen van mensen bij het vinden én behouden van werk. Door deze samenwerkingen met opleider Ironhack kan iedereen die de ambitie heeft om in tech te werken - ongeacht gender, achtergrond of financiële situatie - aan de slag met passende educatie.

Financiële ondersteuning
“Omscholing vraagt vaak om een flinke investering. Zo’n opleiding kost natuurlijk niet alleen tijd, maar ook geld. Zo is er het lesgeld, maar vaak gaan studenten ook een tijdje achteruit in salaris, omdat ze minder of geen ruimte overhouden om te werken. Dat kan niet iedereen opbrengen. Wij zijn blij dat wij de studenten die de bootcamps van Ironhack willen volgen hierin financieel kunnen ondersteunen, zodat studenten zorgeloos kunnen studeren!”, aldus Nikky Hofland van TechMeUp.

Diversiteit in tech vergroten
Whitney van der Zanden van Ironhack, licht ook toe waarom het belangrijk is dat deze samenwerkingen gestart zijn: “Door de diversiteit in tech te vergroten springen we in op de grote vraag naar IT-talent. Nog teveel ligt de focus op mensen- meestal mannen - die een achtergrond in IT hebben. Maar dit is lang niet altijd meer relevant in een business die zo ontzettend aan veranderingen onderhevig is. Als we bovendien afhankelijk blijven van studenten die na hun middelbare school voor een IT-opleiding kiezen, kunnen we ook nooit aan de vraag vanuit het bedrijfsleven voldoen.”

Jurgen Doedel, accountmanager werkgeversteam van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam: “Veel van de werkgevers die ik spreek hebben moeite met het aantrekken van voldoende geschoold IT-talent. Door deze werkgevers te verbinden met Ironhack, zijn er inmiddels 12 mensen in opleiding met een baangarantie. Dat zijn mensen die uit een andere branche komen en zich laten omscholen en herintreders. Zo hebben we inmiddels drie werkgevers aan nieuw IT-talent kunnen helpen.”

Tech voordelen zijn eindeloos
Door nu in een omscholingstraject of opleidingstraject in tech te stappen, kunnen talenten snel aan de slag. “De voordelen van werken in de tech industrie zijn eindeloos. Salarissen zijn goed, de vraag naar personeel is heel hoog en je kunt remote werken met flexibele werktijden. Dat maakt het voor een diversere groep mensen aantrekkelijk om in tech te gaan werken, daarom zijn de samenwerkingen met TechMeUp en regionale werkcentra super interessant”, aldus Whitney.Noot voor de uitgever, niet voor publicatie

Log in om deze informatie te zien: Inloggen

Distributiekanalen: Zakelijk partnerschap Onderwijs
  • Ironhack
  • Log in om deze informatie te zien
Amaxwire, de slimme manier om online op te vallen