Cruciaal dat ondernemers zich bewust zijn van veranderingen door energiebesparingsplicht

publicatiedatum Jun. 16, 2023, 03:47 am EDT
Amsterdam, Nederland

Het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) van de overheid brengen een nieuwe energiebesparingsplicht met zich mee voor bedrijven en instellingen vanaf 1 december 2023. Deze verplichting houdt in dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moeten uitvoeren. Dit geldt voor locaties die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken.

Om aan deze eisen te voldoen, moeten bedrijven hun interne besluitvormingsprocessen aanpassen en duurzaamheid integreren in hun bedrijfsstrategieën. Het is cruciaal dat ondernemers zich bewust zijn van deze veranderingen en samenwerken met de overheid om een positieve impact op het milieu te realiseren en te werken aan een duurzamere toekomst. 

Gevolgen van de nieuwe wet

Het is echter de vraag hoeveel ondernemers zich bewust zijn van deze nieuwe verplichtingen en wat de meerkosten en administratie betekenen ten aanzien van de (internationale) concurrentiepositie. Het is belangrijk om te beseffen dat dit kan leiden tot hogere kosten voor producten en diensten. Ook is het de vraag hoe dit in andere Europese landen wordt ervaren.

Qua handhaving kan dit nog wel een onderwerp worden, aangezien de nieuwe omgevingswet pas recent in de Tweede Kamer is goedgekeurd en nog door de Eerste Kamer moet. Bij strenge handhaving is het te verwachten dat bedrijven naar de rechter zullen gaan vanwege onredelijkheid en onduidelijkheid.

Ook kan het op het lijstje van redenen komen om hier te stoppen en in het buitenland verder te gaan. Voor grotere ondernemingen met gespecialiseerde stafafdelingen zal dit wellicht nog te doen zijn, maar voor het MKB kan dit een stuk lastiger zijn. 

Redenen voor de nieuwe wet

Het is van belang om te benadrukken dat deze regelgeving het belang van duurzaamheid en verantwoord ondernemen benadrukt. Investeringen worden niet langer alleen beoordeeld op basis van terugverdientijd, maar vallen nu ook onder de categorie 'wettelijk verplicht'.

Door deze energiebesparingsplicht kunnen bedrijven effectief bijdragen aan de energietransitie en een duurzamere toekomst. Het is daarom cruciaal dat bedrijven deze veranderingen serieus nemen en actief samenwerken met de overheid om deze transitie tot een succes te maken.


Distributiekanalen: Zakelijk Algemeen
  • Boer & Croon
  • Log in om deze informatie te zien
Amaxwire, de slimme manier om online op te vallen